Investering av en gjutmaskin i moderbolaget

Publicerat mån 26 jun 2017 15:48:00

Ravelast Polymers, moderbolaget till Sokab, har investerat i en ny gjutmaskin av dagens generation. Den är det bästa som finns på marknaden när det gäller hantering av olika tillsatsämnen i polyuretan.

I fortsättningen kan Ravelast Polymers gjuta polyuretanbeläggningar och -produkter enligt kundernas behov med förbättrade fysikaliska egenskaper genom att använda t.ex. tillsatsämnen som baserar på nanoteknologi. Nanoteknologiska tillsatsämnen har de senaste åren varit i centrum av Ravelasts forskningsarbete.

Snart har Ravelast Polymers ett utbud av biobaserade polyuretaner vars egenskaper motsvarar de egenskaper som mineraloljebaserade polyuretaner har.