Vi änvändar förnybar energi.

Publicerat tis 19 nov 2019 09:39:00

SOKAB har använt förnybar energi sedan början av året 2019.

Ungefär 90% av energin kommer från vattenkraft, resten är vind- och solel. Våra koldioxidutsläpp har alltså varit 0 g/kWh under året 2019 och vår energiförbrukning har inte heller bidragit till bildning av kärnbränsleavfall.