SOKAB i dag


SOKAB (Norrbottens Slit och Korrosionsskydd AB) grundades 1982 och betjänar i huvudsak gruvindustrin i norra Sverige och har långvariga kundrelationer inom branschen. I och med företagsköp 2016 blev företaget ett dotterbolag till Ravelast Oy och i dag är SOKAB en viktig del av Ravelast Polymers -gruppen. Gruppen är indelad i två produktområden, dvs. gummielastomer- och polyuretan-elastomerprodukter. Verksamheten bedrivs i fyra olika enheter i Sverige och Finland: tillverkning av polyuretanprodukter är koncentrerad till Uleåborg och Kiruna, och tillverkning av gummiprodukter sker i Vanda och Nokia. Nokia-enheten är specialiserad på gummering av rotationsstycken och Vanda-enheten på gummering av specialprodukter.

SOKAB och Ravelast Polymers tillverkar polyuretanprodukter av kvalitativa råämnen från olika leverantörer i hårdhetsområdet 20 ShA till 85 ShD. SOKABs produktion består huvudsakligen av hårdheterna 65° ShA – 75° ShD. Produktionsmetoderna är varmgjutning (SOKAB och Ravelast), rotationsgjutning samt sprutning (Ravelast). I SOKABs tjänsteutbud ingår även valsservice med byte av lager och tillhörande mekanik samt lagerhållning av servade nyckelkomponenter till kundens produktionsmaskineri.

SOKABs uppdrag är att hjälpa kunden skydda sina produkter, processer eller maskiner mot såväl nötande och belastande påverkan samt motverka buller på ett kostnadseffektivt och ekologiskt hållbart sätt. Som en del av Ravelastgruppen vill SOKAB vara en efterfrågad produkt- och servicepartner i vår bransch.

Vi tror på intern företagsanda, människlig utveckling, inspiration, framgång och samarbete. Vi sätter värde på kundens framgång, ökad lönsamhet, hållbar utveckling och ansvarsfullt agerande.

Ravelast Polymers -gruppen satsar stort på produktutveckling och forskning i samarbete med branschledande materialleverantörer, universitet, laboratorier och högskolor. Vi har en 30 årig erfarenhet inom området.

Läs mer om Ravelast Polymers