Vårt kvalitetshanteringssystem är certifierat enligt ISO 9001:2008

Vårt kvalitetshanteringssystem och -process är auditerad och SOKAB innehar ISO 9001:2008-certifikat. Certifikatet gäller alla våra enheter i  Sverige och Finland (Ravelast Oy).

Vårt kvalitetshanteringssystem är det nätbaserade PKY kvalitets- och verksamhetssystemet som vi kommer att utvidga för att även täcka kraven enligt miljöstandarden ISO 14001:2005.