Lösningar för industrins olika driftförhållanden

Med 30 års erfarenhet kan vi erbjuda produkter och lösningar för krävande driftförhållanden inom industrin, där man behöver skydd mot korrosion, förslitning och buller. Våra skyddande polyuretanprodukter och -beläggningar är hållbara där stål, plast eller betong ger vika.

SOKAB tillverkar polyuretanprodukter i hårdhetklasserna 65° ShA – 75° ShD. Produktionen sker med den senaste elastomer- och polymertekniken på ett så ekologiskt hållbart och kostnadseffektivt sätt som möjligt och vi utvecklar ständigt våra produkter och vår produktion i ett tätt samarbete med våra kunder och Ravelast Polymers -gruppen.

Den elastiska polymerbeläggningen förlänger livslängden på din produkt och anläggning samt sänker dina produktionskostnader. Genom att enbart byta beläggningen kan man utnyttja en stor del av den ursprungliga produktens värde. Återanvändning av en gammal del tack vare ny beläggning är dessutom en mer miljövänlig lösning än inköp av en ny del. Genom att använda den ursprungliga produkten minskas de totala koldioxidutsläppen redan i och med energin som annars krävs för att producera råvaran till en ny produkt. Dessutom kan en stor del av de gamla utbytta beläggningarna lämnas för återvinning och därmed användas på nytt.

Tack vare polyuretanbeläggningen kan vi även förbättra tillverkningsprocessens effektivitet samt säkerheten och trivseln på arbetsplatsen, t.ex. genom justerad friktionsnivå eller minskning av buller.

Byte och reparation av beläggningar är inte bara problemfritt utan även ekologiskt och kostnadseffektivt för kunden.

Gruppen Ravelast Polymers har ännu ett produktutbud som täcker elastomer- och polymerkemibaserade gummi- och polyuretanprodukter i hårdhetsklasserna 25-97 ShA och 50-85 ShD. Ravelast Polymers har ett stort utbud av råämnen och kan därur välja rätt kvalitet för att uppfylla kraven för just ditt användningsändamål. Läs mer om gruppens serviceutbud här.