Beläggningslösningar för energiindustrin

SOKABS produktionsmetod är varmgjutning men från våra olika alternativ i Ravelastgruppens olika materialutbud kan våra experter välja rätt beläggningskvalitet åt er beroende på typ av förslitning och krav i processmiljön. Vi kan leverera beläggningar för energiindustrin i behovsbaserade kvalitetslösningar till bland annat följande ändamål:

  • skrapor och rullar för filter och rensare
  • beläggning för transportörsystemens slitagedelar
  • drag- och viktrummor
  • stöd- och draghjul till bandvagnar och andra fordon

Mer information om våra produkter hittar du här.