Vi levererar beläggningar för den krävande gruvindustrin

Användning av elastomerbeläggningar i gruvindustrin främjar för sin del upprätthållandet av en miljömässigt och ekonomiskt hållbar verksamhet. Tack vare polyuratanbeläggningen kan de komponenter som utsätts för extrema påfrestningar i produktionsprocessen användas flera gånger istället för inköp av nya delar, vilket ger kostnads-besparingar och minskad miljöpåverkan. 

Tack vare sina flexibla och elastiska egenskaper är polymerbeläggningar och -produkter ofta mer motståndskraftiga mot gruvprocessernas vanligen erosionstypiska förslitningar än hårda metaller. Med våra hållbara beläggningar ökar du även produktionskomponenternas serviceintervaller.

Vi levererar alltid beläggningar i kvaliteter som bäst passar kundens behov, till t.ex. gruvindustrins ofta mycket krävande processkomponenter såsom:

  • rullsiktsrullar
  • axlar och röranslutningar
  • statorer och rotorer
  • ventiler och chuckar
  • inlopps- och utloppshylsor
  • sikt- och krossnät
  • pumphus

Om inte våra polyuretanråämnena ger det bästa möjliga slutresultat på ert problem så anlitar vi Ravelastgruppens expertis inom gummi- och polyuretanpolymerer.

Mer information om olika produktspecifika lösningar hittar du här.