Beläggning, slipning och räffling för skogs- och pappersindustrin

Vi levererar slittåliga polyuretanprodukter och -beläggningar till den kemiska och den mekaniska träförädlingsindustrin inom vårt produktionsområde. Ravelastgruppen med sina tre enheter, som var och en har ett specialiseringsområde inom gummi- och polyuretanbeläggningar samt -produkter, kan erbjuda sitt kunnande till träförädlingsindustrin i hårdhetsintervallet 0-180 P&J, till bland annat följande ändamål:

  • tambourvalsar
  • styrvalsar
  • matnings- och dragvalsar till rullhantering och till omslagshantering
  • valsar till ländskärare
  • gummimantlar tillbredsträcksvalsar
  • styrrullar till vagntransportör
  • mot- och limningsvalsar till fanérindustrin
  • matnings- och vaxningsvalssar till tryckmaskiner
  • hjulbeläggningar till truckar  och AGV

Utöver beläggningar erbjuder Ravelastgruppen även valsslipning och olika typer av räfflingar efter ritning. Vid behov kan vi även erbjuda balanseringskontroll.