Ravelast Oy:s uppdrag, målsättning och värdegrund

Ravelast Polymers uppdrag är att hjälpa kunden skydda sina produkter, processer eller maskiner mot såväl nötande och belastande påverkan, såsom från t.ex. kemikalier och stötar, samt motverka buller och vibrationer som uppstår i tillverkningsprocesser på ett kostnadseffektivt och ekologiskt hållbart sätt. Vår målsättning är att vara en efterfrågad produkt- och servicepartner i vår bransch.

Vi tror på intern företagsanda, människlig utveckling, inspiration via framgång och individen samt samarbete. Vi sätter värde på kundens framgång, ökad lönsamhet, hållbar utveckling och ansvarsfullt agerande.

Organisation

Ravelast Polymers är indelad i två produktområden, dvs. gummielastomer- och polyuretanelastomer-produkter. Verksamheten bedrivs i fyra olika enheter: tillverkning av polyuretanprodukter är koncentrerad till Uleåborg, och tillverkningen av gummiprodukter sker i Vanda och Nokia. Nokia-enheten är även specialiserad på gummering av rotationsstycken och Vanda-enheten på gummering av specialprodukter.

Ravelast Polymers satsar stort på produktutveckling och forskning i samarbete med branschledande materialleverantörer, universitet, laboratorier och högskolor. Vi har lång erfarenhet inom området sedan 30 år.

Ravelast Oy Uleåborg

Företaget grundades 1985 och tillverkar polyuretanprodukter. Tack vare sin tillförlitlighet har Ravelast vuxit till en betydande aktör inom branschen i Finland. Tillverkningsmetoderna är form- och rotationsgjutning samt sprutning. Ravelast tillverkar polyuretanprodukter med de egenskaper som kunderna efterfrågar, i råämnesleverantörernas bästa material. Tillverkningen täcker polyuretanprodukter i hårdhetsområdet 20 ShA till 85 ShD.

Ravelast Oy Vanda (fd. Vantaan Kumitekniikka)

Företaget grundades 1985 och tillverkar tekniska gummiprodukter. Tack vare sin expertis har enheten vuxit till den mest efterfrågade leverantören i Finland. Tillverkningsmetoderna är varmvulkanisering i både autoklav och tryck samt kallimning.

Vanda-enheten tillverkar gummiprodukter med de egenskaper som kunderna efterfrågar, i råämnesleverantörernas bästa material. Tillverkningen täcker gummiprodukter i hårdhetsområdet 20 ShA till 70 ShD. Fokus ligger på manuell gummering av specialprodukter, valsbeläggningar samt Silikon- och Vitonbeläggningar för krävande användningsförhållanden.

Ravelast Oy Nokia (fd. Oy Euroroll Ab)

Företagets Oy Euroroll Ab bakgrund består av två företag, dvs. Finroll Oy som grundades 2008 och Oy Euroroll Ab som grundades 1986. Företagens verksamheter fusionerades 2012 och i slutet av 2013 fusionerades Euroroll i Ravelast Oy och är nu alltså en enhet i Ravelast Oy. Nokia-enhetens huvudsakliga tillverkningsmetod är varmvulkanisering i autoklav.

Nokia-enheten tillverkar gummiprodukter med de egenskaper som kunderna efterfrågar, i råämnesleverantörernas bästa materialkvaliteter. Tillverkningen täcker gummiprodukter i hårdhetsområdet 20 ShA till 70 ShD. Ravelast Nokia koncentrerar sig på gummibeläggning av vals-, rull- och övriga rotationsstycken vid industriföretag samt specialområden som räffling och slipning av beläggningar samt övriga servicetjänster.

SOKAB Kiruna

SOKAB (Norrbottens Slit och Korrosionsskydd AB) grundades 1982 och betjänar i huvudsak gruvindustrin i norra Sverige och har långvariga kundrelationer inom branschen. I och med företagsförvärv 2016 blev företaget ett dotterbolag till Ravelast Oy.

SOKAB tillverkar polyuretanprodukter av kvalitativa råämnen från olika leverantörer i hårdheterna 90 och 95 ShA. I företagets tjänsteutbud ingår även service på uretanbeläggningar, byte av valsars lager och annan mekanik samt lagerhållning av servade komponenter åt kunden.

Läs mer om Ravelast Polymers