Vårt kvalitetshanteringssystem är certifierat enligt ISO 9001:2008

Vårt kvalitetshanteringssystem och -process är auditerad och Ravelast Oy innehar ISO 9001:2008-certifikat. Certifikatet gäller alla våra enheter i Finland och är giltigt till och med 16.4.2018.  SOKAB ska också ansöka om kvalitetscertifiering i 2016.

Vårt kvalitetshanteringssystem är det nätbaserade PKY kvalitets- och verksamhetssystemet som vi kommer att utvidga för att även täcka kraven enligt miljöstandarden ISO 14001:2005.