Hantering av ämnen i fast och vätskeform

Hantering av ämnen ställer stora krav på både mekanisk och kemisk hållbarhet i transportörkomponenter, rörsystem, silon och cisterner. En elastisk polymerbeläggning ger mycket goda egenskaper i båda fallen. Dessutom tål beläggningen stora belastningar samt fungerar som buller- och stötdämpare. Vi på SOKAB kan göra det mesta när det gäller formgjutna produkter i polyuretan till olika användningsområden inom ämneshantering. Skulle det inte räcka till för att lösa ert problem kan vi utnyttja Ravelastgruppens expertis på polyuretan- och gummimaterial.

Elastomerbeläggningen ökar hållbarheten i alla komponenter som utsatts för påfrestningar inom ämneshantering.

Beläggningen förbättrar följande egenskaper

 • slittåligheten
 • belastningståligheten
 • kemikaliebeständigheten
 • slagtåligheten
 • ljuddämpningen
 • servicebarheten
 • tålighet mot väderväxlingar

 

Tillämpningsområden

 • statorer och rotorer
 • ventiler och chuckar
 • silon och cisterner
 • cykloner
 • fördelningsblock
 • rör och röranslutningar
 • inlopps- och utloppshylsor
 • reducerings- och grenstycken