Hjul och ringar med hållfast gummi- och polyuretanbeläggning

Vi belägger hjul och ringar för olika typer av krävande behov såsom flytt, lyft och olika roterande ändamål.  Hjulen beläggs med polyuretan på ramar som levererats av oss eller kunden. Vi har formar och de mest användna beläggningskvaliteter färdiga på lager men vi tillverkar även nya formar och specialbeläggningar vid behov. Vi kan även leverera nya ramar enligt kundens ritningar. Beläggningarna finns i olika färger, och de kan även tillverkas med olika räfflingar.  Ravelastgruppen har ett brett utbud av hårdheter i polyuretan och gummi, allt efter kundens behov, t.ex. för ökning av friktion, dämpning av processbuller eller belastningstålighet.

Vid användning av polyuretan kan beläggningen på ett kostnadseffektivt sätt även gjutas direkt på lagret och på så sett producera ett hjul utan extrakostnad på ram. Polyuretan kan även användas på platser där hjulen inte får lämna spår, eftersom den inte färgar av sig. Polyuretan har även den fördelen att den har hög rivhållfasthet, dvs. eventuella repor som uppstår på ytan börjar inte öka i storlek vid normal påfrestning.

Beläggningen ger följande betydande förbättringar av hjulens och ringarnas egenskaper

 • slittålighet
 • belastningstålighet (1-30 t/hjul)
 • slagtålighet
 • djuddämpningförmaga
 • vilofriktion
 • tålighet mot väderleksförhållanden
 • rivtålighet

Olika beläggningsmöjligheter Ravelast Polymers -gruppen kan leverera för hjul

Stödhjul

 • belastning 1-30 t/hjul
 • hårdhet väljs baserande på belastning och användningsförhållanden

Truckhjul

 • enligt mått och specifikation till alla typer av truckar
 • hjul till AGV

Driv- och stödhjul

  • pist- och spårmaskiner
  • borrmaskiner för  malmletning
  • torvmaskiner
  • transportfordon av olika slag

Övriga hjul

 • drivhjul till hyvelmaskiner
 • hjul för hantering av stockar
 • övriga hjul till sågverk
 • hisshjul
 • stöd- och styrhjul till transportörer
 • hjul till slipmaskiner
 • antistatiska hjul och hjul i livsmedelskvaliteter