Beläggningar för skrapor och transportörelement

Transportörerna utsätts ständigt för olika typer av belastning. Polymertekniken erbjuder många fördelar till transportörkomponenter med hänsyn till användningsförhållandena. Tillverkningen av dessa delar sker genom formgjutning av polyuretaner. Via vårt underleverantörsnätverk kan vi vid behov även erbjuda ståldelar till transportörkomponenter.

 

Många olika fördelar med beläggningar

 

Tillämpningsområdena kan till exempel vara

Med elastomerbeläggning förbättras följande egenskaper:

 • slittåligheten
 • belastningståligheten
 • kemikaliebeständigheten
 • slagtåligheten
 • ljuddämpningsförmågan
 • servicebarheten
 • tålighet mot väderleksförhållanden

 • stöd och utnötningsdelar för banskrapor
 • kanttätningar
 • dämpningselement
 • bandplogar
 • skivor till transportörrullar
 • hylsor och styranordningar