Valsar med gummi- och polyuretanbeläggningar

Med belagda valsar och rullar uppnås en utomordentlig tålighet mot slitage och påfrestningar samt minskad driftbuller. Dessutom är det enkelt och kostnadseffektivt att laga eller byta ut gummi- och polyuretanbeläggningen.

 

Beläggningen på valsar väljs efter användningsändamål och processförhållanden, och våra experter inom Ravelastgruppen hjälper till vid det beslutet om så behövs. Vi kan utnyttja gruppens färdiga PU-gjutformar till de vanligaste vals- och rulldimensionerna. Vi erbjuder beläggning av nya valsar, underhåll av valsar, inklusive slipning, samt helt nya kompletta valsar med stomme och beläggning, allt efter kundens behov och specifikationer. Beläggningen kan även förses med räfflor i enlighet med olika tekniska mönster

 

Valsbeläggningen förbättrar

 • slittåligheten
 • slagtåligheten
 • skärhållfastheten
 • ljuddämpningen
 • belastningståligheten
 • kemikaliebeständigheten
 • tåligheten mot temperaturväxlingar

 Valsbeläggningens användningsområden är bland annat

         Stålindustrin

 • tryck- och supportvalsar i betningslinjer
 • friktions- och bromsrullar i valsningslinjer
 • drag och vikrullartryck- och styrrullar
 • bärande rullar
 • stödvalsar och -rullar i blästringslinjer
 • transportrullsystem för rör och rörbalkar

 

         Skogsindustrin

 • tambourvalsar i  pappersmaskiner
 • mot- och glättvalsar
 • styrvalsar
 • matande valsar och dragvalsar för rullhantering
 • valsar till längdskärare
 • mot- och limningsvalsar för  fanérindustrin
 •  matande valsar och vaxningsvalsar till tryckmaskiner