Vi erbjuder även logistiklösningar

SOKAB tillsammans med Ravelast Polymers erbjuder sina kunder även optimal hantering av leveranskedjan. Vi använder vårt omfattande samarbetsnätverk och gedigna erfarenhet av att bygga och hantera krävande logistikkedjor.

Produkter och tjänster skräddarsys helt efter kundens behov så att de även innefattar logistiktjänster. Vårt tjänstepaket kan innehålla allt från tillverkning av enkla polymerbeläggningar till montering av hela och komplicerade produkter samt paketering och leverans, då vi även skaffar övriga komponenter som ska ingå i leveransen. På så sätt är produkterna färdiga för leverans till slutkunden direkt från oss, vilket ger ett optimalt materialflöde. Vi säkerställer produktionsverksamheten genom avtal med vår samarbetspartner vad gäller lagerföring av produkter hos oss och att leveranserna sker i rätt tid.

Berätta för oss om dina behov gällande hanteringen av leveranskedjan så föreslår vi en lösning.