Vår produktutvecklingstjänst erbjuder experter till er tjänst

 Vi tillsammans med Ravelastgruppen erbjuder samarbete vid utveckling av nya tillämpningar och produkter. Vid planering av nya produkter kan vår kund även ta hjälp av Ravelast Polymer -gruppens forsknings- och utvecklingstjänster, vilket gör att lanseringen av en ny produkt på marknaden kan ske snabbare. Våra experter kan därmed delta i hela produktutvecklingskedjan, från tillverkning av prototyp till masstillverkning. Enheterna i Ravelastgruppen har olika produktionsmetoder och specialiseringsområden vilket gör det möjligt att optimera kostnaderna för tillverkning av både prototyp och nollserie. Genom konstruktivt samarbete kan även vidareutvecklingen av nuvarande produkter ske mycket snabbt. Det är inte fråga enbart om förbättring av produktens fysikaliska egenskaper utan även att skräddarsy produktens tillämplighet och användbarhet för slutkunden.