-

Kontaktuppgifter

Sokab AB

Ställverksvägen 5
981 38 Kiruna, Sverige

Mauri Rukajärvi

VD, Kiruna

 (EN, FI)

Taisto Tampio

Arbetsledning, Kiruna

(SE, FI)

Faktureringsadress

Sokab AB, c/o Ravelast Oy

Tuppitie 10
90820 Kello, Finland

VAT ID: SE556222294201
Org.nr: 556222-2942

Ivana Rukajärvi

Redovisning och leverantörsreskontra

(FI, EN, DE, SK)