Vårt kvalitetshanteringssystem är certifierat enligt ISO 9001:2015

-

Vårt kvalitetshanteringssystem samt tillhörände interna processer är auditerade och  ISO 9001:2015-certifikat gäller alla enheter i Ravelast Gruppen med en giltighetstid t.o.m. 2021.06.20. 

Vi har också ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt ISO 14001:2015 tillsammans med ett ledningssystem för arbetsmiljö som uppfyller kraven enligt SS-ISO 45001:2018.