-

 

Om SOKAB AB

SOKAB AB (tidigare "Norrbottens Slit och Korrosionsskydd AB") grundades 1982. SOKAB betjänar i huvudsak gruvindustrin i norra Sverige och har långvariga kundrelationer inom branschen.

I och med företagsköp 2016 blev företaget ett dotterbolag till Ravelast Oy.

I dag är SOKAB en viktig del av Ravelast Polymers -gruppen.

Ravelast Polymers Gruppen är indelad i två produktområden, dvs. gummielastomer- och polyuretan-elastomerprodukter.

Verksamheten bedrivs i fyra olika enheter i Sverige och Finland: tillverkning av polyuretanprodukter är koncentrerad till Uleåborg och Kiruna, och tillverkning av gummiprodukter sker i Hyvinge och Nokia.

Nokia-enheten är specialiserad på gummering av rotationsstycken och Hyvinge-enheten på gummering av specialprodukter och formgjutna gummiprodukter.

Ravelast Polymers tillverkar polyuretanprodukter av kvalitativa råämnen från olika leverantörer i hårdhetsområdet 20 ShA till 85 ShD. SOKABs produktion består huvudsakligen av hårdheterna 65° ShA – 75° ShD.

Produktionsmetoderna är varmgjutning (SOKAB och Ravelast), rotationsgjutning samt sprutning (Ravelast).

I SOKABs tjänsteutbud ingår även valsservice med byte av lager och tillhörande mekanik samt lagerhållning av servade nyckelkomponenter till kundens produktionsmaskineri.

Läs mer om Ravelast Polymers