Ravelast Polymers är ett företag under ständig tillväxt och utveckling.

-

Verksamheten startade i Uleåborg 1985 med hjulbeläggningar åt försvaret och växte snabbt.

Ravelast Oy grundades 1985 i Uleåborg för att tillverka produkter av gjutbar polyuretan. Den första verksamhetslokalen var belägen i Koskilinjat Oy:s gamla garage i stadsdelen Taskila i Uleåborg. Det första affärsavtalet slöts med den finländska Försvarsmakten och gällde ombeläggning av BV206-hjul. Till en början skedde dosering och blandning för hand och värmebehandlingen skedde med hjälp av hushållsugnar. Den första 2-komponentsgjutmaskinen köptes från Frankrike 1988 (Secmer SA) och vid samma tid tillverkades de första industriugnarna.

I och med företagets tillväxt byggdes 1990 en ny verksamhetslokal i Holstinmäki industriområde i Haukipudas kommun norr om Uleåborg. Tack vare förvärvet av en svarv (med rotationsdiametern 1250mm och längden 10000mm) i mitten av 1990-talet kunde företaget utföra beläggning av större valsar till bland annat pappersindustrin.

En annan viktig milstolpe var utvecklingen av egna gjutningsmaskiner och utvidgningen av fabriken i slutet av 1990-talet. År 2000 utökades fabrikens produktions- och kontorslokalytor till 1200m². I början av 2000-talet var företagets betjäning koncentrerad främst på nyckelkundernas behov (Larox Oy, Rautaruukki Oyj, AK-Tehdas Oy, Roxon Oyj och Outokumpu Oyj) och att hålla affärsverksamheten på samma nivå.

Ravelast Oy:s grundare sålde företaget 2008 som då övergick till nuvarande ägare.

I och med företagsförvärven under 2010 och 2012 ökade produktutbudet med gummiprodukter.

Ravelast Oy utvidgade sin affärsverksamhet från polyuretan till gummi genom att 2010 förvärva Vantaan Kumitekniikka Oy, som nu är resultatenheten Ravelast Vanda. Vantaan Kumitekniikka grundades 1985 med tillverkning av tekniska gummiprodukter som tack vare sin specialkompetens har vuxit till en av branschen mest betydande aktörerna i Finland.

2012 utvidgades verksamheten på gummisidan ytterligare genom uppköp av aktier i Finroll Oy som grundades 2008 samt förvärv av affärsverksamheten Oy Euroroll Ab som grundades 1986. Företagens verksamheter kombinerades och produktionen fortsatte under namnet Euroroll i lokalerna i Nokia fram till slutet av 2013 då Euroroll fusionerades i Ravelast Oy och blev resultatenheten Ravelast Oy Nokia. 

Betydande investeringar i maskinparken i Finland och företagsförvärv i Sverige 2016.

2013 utvidgades även produktions- och lagerutrymmena vid polyuretanproduktionsenheten i Uleåborg för att möta upp den ökade efterfrågan. Under de senaste åren har investeringar gjorts i maskinparken både på polyuretan- och gummeringssidan och under 2016 fortgår utvecklingen av nya generationens gjutningsteknik, bland annat hanteringen av tillsatsmedel.

I och med förvärvet av SOKAB i Kiruna, norra Sverige, i början av 2016 utvidgades polyuretansidan till Sverige. SOKAB som grundades 1982 är en traditionell specialist inom polyuretansektorn och har långvariga kundrelationer inom branschen.

Vi breddade och koncentrerade tillverkningen av gummiprodukter till Hyvinge genom förvärv av affärsverksamhet år 2018

I början av år 2018 köpte vi en affärsverksamhet med gummiproduktion av Polymer Component Finland Oy som har en nästan hundra år lång historia. Polymer Component Finland Oy, som tidigare verkade under namnen Hyvinkään Kumi Oy och Marwe Oy, har verkat inom branschen sedan år 1926.

Formtillverkade gummiprodukter och sprutgjutna plastprodukter är de viktigaste produktområdena i enheten vid Hyvinge. I enheten finns också gummiblandningsanläggningen, verkstaden samt laboratoriet. I och med affären breddade vi vårt produktsortiment till större serieprodukter och stärkte våra resurser inom produktutveckling.

På våren 2018 sammanslog vi alla våra verksamheter i Södra Finland under ett tak genom att flytta verksamheterna i Vanda till Hyvinge samt genom att på fabriksområdet koncentrera också verksamheterna i verkstaden, laboratoriet och silikonproduktionen till huvudhallen i Hyvinge.

Under åren 2019 och 2020 har vi effektiverat våra verksamheter bland annat genom olika Lean-projekt samt genom att automatisera en del av produktionen på formningssidan. Vi fortsätter med automatiseringsprojekten och maskinparksinvesteringarna även under de kommande åren.