Vi hjälpar kunden att skydda

sina produkter och sin processutrustning mot nötande och belastande påverkan.

Läs mer om oss
-

Vårt uppdrag, målsättningar och värdegrunder

Vårt företags uppdrag är att hjälpa kunden skydda sina produkter, processer eller maskiner mot såväl nötande och belastande påverkan från t.ex. kemikalier, stötar och buller på ett kostnadseffektivt och ekologiskt hållbart sätt. Vår målsättning är att vara en efterfrågad produkt- och servicepartner i vår bransch.

Vi tror på intern företagsanda, människlig utveckling, inspiration via framgång och individen samt samarbete. Vi sätter värde på kundens framgångar, ökad lönsamhet, hållbar utveckling och ansvarsfullt agerande. 

Organisation

Ravelast Polymers är indelad i två produktområden, dvs. gummielastomer- och polyuretan-elastomerprodukter. Verksamheten bedrivs i fyra olika enheter: tillverkningen av polyuretanprodukter är koncentrerad till Uleåborg och Kiruna, och tillverkningen av gummiprodukter sker i Hyvinge och Nokia.  Nokia-enheten är även specialiserad på gummering av rotationsstycken och Hyvinge-enheten på gummering av specialprodukter och formgjutna produkter.

Ravelast Polymers satsar stort på produktutveckling och forskning tillsammans med ledande materialleverantörer, universitet, laboratorier och högskolor inom branschen. Företaget har även eget laboratorium vid sin enhet i Hyvinge. Inom sin bransch har företaget en lång historia från tre årtionden bakom sig och i och med det senaste företagsförvärvet har Ravelast Polymer en bakgrund av företagsverksamhet som sträcker sig nästan hundra år bakåt i tiden.

Ravelast Oy Uleåborg

Företaget grundades 1985 och tillverkar polyuretanprodukter. Tack vare sin tillförlitlighet har Ravelast vuxit till en betydande aktör inom branschen i Finland. Tillverkningsmetoderna är form- och rotationsgjutning samt sprutning.

Ravelast tillverkar polyuretanprodukter med de egenskaper som kunderna efterfrågar, i råämnesleverantörernas bästa material. Tillverkningen täcker polyuretanprodukter i hårdhetsområdena 20-100 ShA och 55-85 ShD.  

 

Ravelast Oy Hyvinge (fd. Vantaan Kumitekniikka och Hyvinkään Kumi)

Enheten i Hyvinge är känd för sin förstklassiga produktion och utmärkta leveranssäkerhet.

I Hyvinge tillverkar vi både serieprodukter och specialprodukter inom manuell gummering såsom skydd mot slitage och korrosion för krävande användningsförhållanden inom industrin. Vi tillverkar serieprodukter av gummi och silikon med formsprutnings- och formpressningsmaskiner och plastprodukter med sprutgjutningsmaskiner. Produkterna kan vara tillverkade antingen helt av polymer eller vara polymer-metallhybridkonstruktioner.

Vidare använder vi varmvulkanisering såväl i autoklav samt kallimning. Fokus ligger på manuell gummering av specialprodukter, valsbeläggningar samt Silikon- och Vitonbeläggningar för krävande användningsförhållanden. Fd. Vanda-enheten har slagits samman med enheten i Hyvinge i samband med förvärvet av Hyvinkään Kumi år 2018.

I Hyvinge finns våra formgjutningsmaskiner och vår gummiblandningsanläggning med över 400 olika gummirecept. Ravelast Polymer har koncentrerat sin produktutveckling till Hyvinge där ett välutrustat laboratorium finns.

 

Ravelast Oy Nokia (fd. Oy Euroroll Ab)

Nokia enhet  har sitt ursprung i två företag. Finroll Oy grundades år 2008 och Oy Euroroll Ab år 1986. Dessa fusionerades år 2012 till Oy Euroroll Ab, som i sin tur  sedan fusionerades i Ravelast Oy  i slutet på år 2013 och blev därmed en resultatenhet i Ravelast Oy.  

Ravelast Oy Nokia -enhetens huvudsakliga tillverkningsmetod är varmvulkanisering i autoklav. Nokia-enheten tillverkar gummiprodukter med de egenskaper som kunderna efterfrågar, i råämnesleverantörernas bästa materialkvaliteter. Tillverkningen täcker gummiprodukter i hårdhetsområdena 20-100 ShA och 50-70 ShD.

Koncentrationen ligger på gummibeläggning av vals-, rull- och övriga rotationsstycken vid industriföretag samt specialområden som räffling och slipning av beläggningar samt övriga servicetjänster.

 

Sokab Ab (fd. Norrbottens Slit och Korrosionsskydd AB)

SOKAB (Norrbottens Slit och Korrosionsskydd AB) grundades 1982 och betjänar i huvudsak gruvindustrin i norra Sverige och har långvariga kundrelationer inom branschen. I och med företagsförvärv 2016 blev företaget ett dotterbolag till Ravelast Oy.

Sokab tillverkar polyuretanprodukter av kvalitativa material i hårdhetsområdet 65° ShA – 75°ShD. I företagets tjänsteutbud ingår även lager-, detalj- och axelbyten till de belaggda och bearbetade rullarna.

Mer om SOKAB.