-

Ämneshantering

Hantering av ämnen ställer stora krav på både mekanisk och kemikalisk hållbarhet hos maskinerna, samt rörsystem, silon och cisterner. En elastisk polymerbeläggning ger mycket goda egenskaper i båda fallen. Dessutom tål beläggningen stora belastningar samt fungerar som buller- och stötdämpare.  

En gammal ram kan även beläggas på nytt.

Vi kan erbjuda antingen gummi- eller polyuretanbeläggning, beroende på användningsplatsen, och vi har många av de vanligaste formarna i lager. Gummibeläggning är producerat i våra Hyvinge verkstad. 
 

Tillämpningsområden

 • statorer och rotorer
 • ventiler och chuckar
 • silon och cisterner
 • cykloner
 • fördelningsblock
 • rör och röranslutningar
 • inlopps- och   utloppshylsor
 • reducerstycken
 • grenstycken

 

Med elastomerbeläggning ökar maskinernas hållbarhet

 

Beläggningen förbättrar följande egenskaper

 • slittåligheten
 • belastningståligheten
 • kemikaliebeständigheten
 • slagtåligheten
 • ljuddämpningen
 • servicebarheten
 • tålighet mot väderväxlingar