-

Formtillverkade produkter

[]

Vi erbjuder kundanpassade högklassiga formtillverkade produkter av polyuretan, gummi och plast.

Genom oss får ni också små serier allt från enstaka prototyper till medelstora och större serier även med korta leveranstider. På grund av vår flexibla tillverkningsteknologi kan vi erbjuda enstaka formtillverkade plastprodukter av polyuretan kostnadseffektivt.

Elastiska polymerer används i krävande miljöer och objekt där man behöver bättre beständighet mot slitage, stötar och kemikalier och bättre ljuddämpning och tätning än stål har. Vi har det breda kunnandet som krävs för att förstå de fysiska och kemiska förhållandena i slutkundens process och kan därmed hjälpa kunden att välja rätt polymerkvalitet.

Metall-elastomerprodukter ger dig viktiga fördelar.

Vi tillverkar både enkomponent plastprodukter och hybridprodukter där gummi eller polyuretan binds till exempel med metall till en mycket hållbar konstruktion antingen genom vulkanisering eller genom kemisk bindning. Fogen mellan metallen och polymeret är mycket stark varför hybridprodukterna snabbt har blivit vanligare inom industrin.

  • Hybridprodukter ger stora kostnadsbesparingar och underlättar anskaffningsprocessen och förkortar monteringstiden.
  • Risken för monteringsfel minskar när metall- och elastomerdelarna är färdigt rätt och hållbart förenade.
  • Produkten fungerar mera pålitligt och dess livslängd är längre än separata delars.
  • Utöver i metaller kan polymerer gjutas till exempel i glasfiber och betong.

När vi behöver planenliga metalldelar skaffar vi dem av vårt pålitliga nätverk av underentreprenörer. Vi monterar också större delhelheter.

I tillverkningen använder vi egen formproduktion.

Genom egen CAD/CAM-baserad verktygs- och formplanering samt formtillverkning med CNC-maskin försäkrar vi oss om snabba genomgångstider för vår produktion och optimerar flexibel form och produktion för att säkerställa förstklassiga slutprodukter.

Formmaterialet beror på tillverkningsmetoden. Utöver stål och aluminium använder vi även 3D-modeller eller PU-formar som vi gör med hjälp av moderstycke.

Brett produktsortiment genom mångsidiga produktionsmetoder.

När vi tillverkar formprodukter av gummi använder vi olika tillverkningsmetoder. Vi använder flera olika stora formgjutnings- och planpressar. Vi utvecklar och tillverkar egna gummiblandningar och kan därför garantera exakt rätt material för objektet och snabba leveranstider. Vi har koncentrerat största delen av tillverkningen av gummiformsprodukterna till enheten i Hyvinge som har nästan hundra år lång historia inom gummiindustrin.

Vid tillverkningen av polyuretanformar använder vi nya generationens formgjutningsmaskin med vilken vi kan hantera även olika tillsatsämnen samt producera mycket hög ytkvalitet. Vi använder även andra hetgjutningsmaskiner i våra enheter i Uleåborg och Kiruna. Polyuretanblandningarna som vi gjuter tillverkar vi själv av råvarublandningar som enligt internationella leverantörer är de bästa.

Vi tillverkar plastprodukter också genom formgjutning och använder alla de vanligaste plastkvaliteterna.