-

Silikonprodukter

Vi tillverkar egna silikonblandningar och kundspecifika plastprodukter. Av oss får ni också specialtillverkade produkter som till exempel livsmedels- och läkemedelskvaliteter samt elektriskt ledande, mekaniskt ovanligt hållbara silikoner.

Vi tillverkar kostnadseffektivt såväl små som medelstora serier och erbjuder naturligtvis även stora serier.

Av oss får ni

 • Plastprodukter och silikon-metallhybrider
  • vi tillverkar plastprodukter med sprutnings- och pressformsteknik och vidare
  • erbjuder vi metall-silikonhybridprodukter varvid silikonet vulkaniseras direkt fast i metall.
 • Profiler och slangar genom strängsprutning
  • Både ofärgade och färgade kvaliteter.
  • Vi har specialmaterial som livsmedels- och läkemedelskvaliteter. Med tiotals års erfarenhet erbjuder vi silikonslangar av FDA-kvalitet för användning i sjukhus.
 • Hjul fogade ihop av profiler och slangar
  • Oförstärkta slangar och profiler fogas ihop eller skarvas mycket stadigt genom varmvulkanisering dvs. foggjutning.
 • Blandningar
  • från vår blandningsanläggning erbjuder vi silikonblandningar även till andra tillverkare av silikonprodukter,
  • vi erbjuder olika färger enligt RAL-färgkarta samt specialkvaliteter efter kundens behov.

Industrisilikonets beskaffenhet och egenskaper skiljer sig från övriga elastomerers.

Silikonet skiljer sig från de övriga elastomererna som i allmänhet består organiska kolkedjor som behandlats på olika sätt. Silikonet har en oorganisk polymerkedja av kiselsyra med organiska sidogrupper.

Industrisilikoner indelas typiskt i följande grupper: HTV (fasta som varmvulkaniseras och där man använder vulkaniseringsmedel), LSR (vätskeformiga, i allmänhet med två komponenter som varmvulkaniseras) och RTV (vulkaniseras i låg temperatur).

Typiskt används silikon som tätning, isolering, skydd och brandisolering i livsmedel-, läkemedel-, el-, elektronik-, fordon- och byggnadsindustrin samt i konsumentprodukter.